Veranderbegeleiding voor teams


Succesvol veranderen door individuele krachten te bundelen

Veel veranderingsprojecten falen, omdat teamleiders, projectmanagers en afdelingschefs alleen oog voor de zakelijke kant hebben. Zoals doel, planning en kosten. Maar juist de zachte factoren, de emoties, bepalen of een groep wil veranderen. Een team dat geen ruimte krijgt om mee te denken en te praten wordt onzeker. De motivatie en veranderingsbereidheid zijn dan ver te zoeken.

Wat levert de verandering jouw team of afdeling op?

Tijdens het veranderprogramma begeleid, motiveer en beweeg ik de groep richting het nieuwe onbekende. De drie voorwaarden daarbij zijn openheid, betrokkenheid en zekerheid. Die creëren we door globale plannen met het team te delen. Te vertellen wat het bedrijf wil bereiken en waarom. Te vragen naar ideeën, doelen en belangen. En duidelijk te zijn over wat de verandering voor het team betekent.

Team met een sterke identiteit en gedeelde missie

Ieder teamlid is anders. Met mijn veranderbegeleiding zet ik die diversiteit om in kracht. Ik stem mijn programma af op de persoonlijke drijfveren, kennis, vaardigheden en het leertempo. Zo haal ik het beste uit jouw teamleden. Een variatie aan talenten en de juiste rolverdeling maakt een team sterk. Vanuit die kracht en samenwerking draagt het team doelgericht bij aan de succesvolle invoering van de verandering.

Kies veranderbegeleiding voor jouw team wanneer:

  • je verwacht dat de geplande verandering de teamgeest zwaar onder druk zet.
  • het team bekend staat om zijn weinig veranderingsgezinde houding en gedrag.
  • je jouw team zo goed mogelijk wilt faciliteren en hun vertrouwen wilt vergroten.
  • je er zeker van wilt zijn dat het team de verandering en haar rol daarin oppakt.
  • je teamtalenten optimaal wilt benutten bij het invoeren van de verandering.

Maak een afspraak over succesvolle verandering!

Ik begeleid teams, projectgroepen en afdelingen op weg naar succesvolle verandering. Staat je bedrijf voor een verandering? Loopt deze niet naar wens of brengt deze niet de verwachte resultaten? Maak kennis met mij en mijn programma ‘Succesvol veranderen voor teams’. Bel 06 – 24 55 95 31 of mail rogier@key2grow.nl.