Veranderbegeleiding voor medewerkers

Succesvol veranderen door ieders talenten optimaal te benutten

De wil tot veranderen verschilt per medewerker. Net als het tempo. 10% van je medewerkers loopt voor de kar. Deze energieke voorlopers omarmen de verandering enthousiast. De meerderheid kiest liever voor zekerheid. De groep is mee te krijgen, mits juist benaderd. De laatste 10% zijn de achterblijvers. Zij hebben een hekel aan veranderen, bieden weerstand en frustreren het verandertraject.

Meerderheid overtuigen met duidelijkheid en zekerheid

Jouw medewerkers weten bij verandering niet wat ze te wachten staat. Uit onzekerheid klampen zij zich vast aan het oude vertrouwde. Door ze te laten meedenken raken zij betrokken. Door ze te laten bijdragen voelen zij zich erkend. Door te benadrukken wat het ze persoonlijk oplevert ontstaat motivatie. Zo lopen je medewerkers vanuit hun eigen kracht, in hun eigen tempo, warm voor verandering.

Achterblijvers helpen kiezen tussen aanhaken of afhaken

Een weinig veranderingsgezinde medewerker heeft 2 opties: bijdragen of weggaan. Ligt het doel van de achterblijver in lijn met jouw bedrijfsdoel? Dan help ik zijn/haar weerstanden te overwinnen. Wijkt zijn/haar doel af? Dan is een andere functie, afdeling of werkgever misschien een betere optie. Ik coach achterblijvers bij het helder krijgen van talenten, drijfveren en doelen. En verleid ze tot de keuze: aanhaken of afhaken.

Kies veranderbegeleiding voor jouw medewerkers wanneer:

  • je merkt dat een medewerker nauwelijks bereid is om te veranderen.
  • de weerstand van een medewerker zijn weerslag heeft op de anderen.
  • het talent van een medewerker in de nieuwe situatie niet uit de verf komt.
  • je medewerker moeite met zijn nieuwe vrij- en verantwoordelijkheden heeft.
  • een medewerker twijfelt of hij in jouw bedrijf nog wel op de juiste plaats zit.

Maak een vrijblijvende afspraak over veranderbegeleiding

Aandacht voor persoonlijke inbreng, toegevoegde waarde en beperkingen vergroot de kans op een geslaagde verandering. Interesse in mijn programma ‘Succesvol veranderen voor medewerkers’? Bel 06 – 24 55 95 31 voor een kennismakingsgesprek. Geen verplichtingen. Je kunt ook een e-mail sturen aan rogier@key2grow.nl.