Veranderbegeleiding voor managers


Succesvol veranderen door loslaten, inspireren en faciliteren

‘Ze luisteren toch niet’, ‘ze houden geen rekening met ons’, ‘ze denken het altijd beter te weten’. Veelgehoorde reacties op veranderplannen. Medewerkers hebben er een hekel aan als hun managers precies vertellen wat ze moeten doen. Managers voelen hun weerstand, begrijpen deze niet en raken gefrustreerd. De meest gemaakte fout is te weinig aandacht hebben voor de behoeften en emoties van medewerkers.

Wel willen veranderen, niet veranderd willen worden

Werknemers willen best veranderen. Niet omdat hun baas het zegt, maar omdat ze dat zelf willen. Geen verandering van bovenaf, maar van binnenuit. Dat vergt een aanpak waarbij jouw managers hun ideeën eerst met hun medewerkers bespreken. Zich in hun meningen, drijfveren en behoeften verdiepen. Hoe meer betrokken, gewaardeerd en gemotiveerd mensen zich voelen, hoe groter hun wil tot veranderen.

Van sturend management naar inspirerend leiderschap

Voor succesvolle verandering is een mensgerichte leiderschapsstijl nodig in plaats van een dirigerende managementstijl. Taken opleggen en medewerkers controleren zijn funest voor verandering. Verandering vereist inspirerend leiderschap. Een leider die coacht, motiveert, faciliteert en vrijheid en verantwoordelijkheid geeft. Dat is de leider die zijn veranderplan soepel en succesvol doorgevoerd ziet.

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”
Mahatma Ghandi (1869-1948)

Kies veranderbegeleiding voor jouw managers wanneer:

  • er een verandering aankomt en je de kans op succes wilt vergroten.
  • je veel onrust, onzekerheid en weerstand bij medewerkers bespeurt.
  • het managers aan vaardigheden ontbreekt om mensen mee te krijgen.
  • jouw managers moeite hebben om minder controlerend op te treden.
  • de verandering doorgevoerd is, maar het beoogde doel niet is bereikt.

Verandering op komst of niet succesvol doorgevoerd?

Ik begeleid jouw manager(s) graag naar een coachende, motiverende leiderschapsstijl gebaseerd op vertrouwen en met aandacht voor medewerkers en hun emoties. Benieuwd naar mijn programma ‘Succesvol veranderen voor managers’? Bel 06 – 24 55 95 31: nu of straks als je even rustig in de auto zit. Je kunt me ook mailen: rogier@key2grow.nl.